Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Zamówienia Publiczne

 

1. Usługa ubezpieczenia mienia odpowiedzialności cywilnej oraz usługę ubezpieczenia floty pojazdów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie udzieleniu zamówienia

2. Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, wolnych od wad samochodów ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2014, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

3. Świadczenie usług ochrony obiektów i mienia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu na ochronę

4. Dostawa składników umundurowania dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ od 1 do 7

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I i II

5. Dostawa składników umundurowania dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ od 1 do 7

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Modyfikacja 1 SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji .doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

6. Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz usługę ubezpieczenia floty pojazdów dla Wojewódzkiego Inspektoratu transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załączniki 2a i 3a do SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7. Przetarg nieograniczony na  dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

8. Przetarg nieograniczony na serwis, naprawę wraz z dostawą części, podzespołów i akcesoriów oraz na przeglądy samochodów służbowych WITD w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ od 1 do 8

Homologacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

9. Przetarg nieograniczony na serwis, naprawę wraz z dostawą części, podzespołów i akcesoriów oraz na przeglądy samochodów służbowych WITD w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ od 1 do 8

Homologacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10. Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci internet wraz z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 2-7

Załączniki nr 1 do SIWZ

Załączniki nr 8 do SIWZ

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmodyfikowany załączniki nr 8 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uzupełnienie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uzupełnione ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5

11. Przetarg na  dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, monitorów LCD, oprogramowania, serwera sieciowego oraz akcesoriów komputerowych i elektronicznych  dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12. Przetarg na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany załącznik: Zal_1a - oferta ubezpieczenia

Zmodyfikowany załącznik: Zal 5a - umowa ub mienia i oc

II modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Powtórnie zmodyfikowany załącznik: Zal 5a - umowa ub mienia i oc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

Dokument 2

13.  Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu (28.05.2012r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14.  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją projektu pod nazwą Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego - Rewitalizacja Obiektów WITD w Radomiu. (21.05.2012r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki od 1 do 6

Załącznik graficzny nr 1 do umowy

Załącznik graficzny nr 2  do umowy

Załącznik graficzny nr 3 do umowy

Załącznik graficzny nr 4 do umowy

Przedmiary w plikach .prd

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmodyfikowany załącznik graficzny nr 2 do umowy

Zmodyfikowany załącznik graficzny nr 4 do umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokument 4


13.
 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją projektu pod nazwą Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego - Rewitalizacja Obiektów WITD w Radomiu. (UNIEWAŻNIONY)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki od 1 do 6

Załącznik graficzny nr 1 do umowy

Załącznik graficzny nr 2  do umowy

Załącznik graficzny nr 3 do umowy

Załącznik graficzny nr 4 do umowy

Przedmiary w plikach .prd

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5

Dokument 6

Dokument 7

Dokument 8

Dokument 9

14. Przetarg nieograniczony na serwis, naprawę wraz z dostawą części, podzespołów i akcesoriów oraz na przeglądy samochodów służbowych WITD w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego w częściach I, II, III, IV oraz V.


15.
 Przetarg nieograniczony na Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla realizacji projektu centralny ośrodek szkolenia inspekcji transportu drogowego - rewitalizacja obiektów WITD w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 1 - 6

Załącznik nr 7  do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

16.  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony osób i mienia  dla WITD w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II.

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia publicznego w części nr II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17.  Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, o4rogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i dysków twardych dla WITD w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III, IV i V.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

Dokument 2

18.  Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla WITD w Radomiu. [Unieważniony]

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

19.  Przetarg nieograniczony na serwis, naprawę wraz z dostawą części, podzespołów i akcesoriów oraz na przeglądy samochodów służbowych WITD w Radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Dokumenty pojazdów (spakowane w archiwum Zip)_

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach nr: III, IV, VI, VII, VIII.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

20.  Ogłoszenie o konkursie :Koncepcja architektoniczna – Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego Rewitalizacja Obiektów WITD w Radomiu, ul . Limanowskiego 29a

Ogłoszenie o konkursie

Dokumenty

Zawiadomienie o ofercie - najkorzystniejsza

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodatkowe dokumenty i odpowiedzi na pytania:

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

21. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i termomodernizację budynku biurowo - garażowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 29a. (02.08.2010)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa

 

22. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę - tankowanie paliwa samochodowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie. (14.05.2009)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (03.06.2009r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

Dot. SIWZ

23. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odpłatne świadczenie usług 
świadczenia ubezpieczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 
Drogowego w Warszawie w zakresie:

(15.05.2009)

1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk*
3. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, AS, NNW)*

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1, 2, 3 do SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

Załączniki 4a, 5, 6, 7 do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

Dot.  pozycji "Łączna wartość oferty brutto" oraz warunku podawania stawki ubezpieczenia

24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 (z późn. zm.).
(20.05.2009)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy

25. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę składników umundurowania dla inspektorów WITD w Warszawie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22.05.2009r.)

Ogłoszenie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie rozstrzygnięciu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na zapytania oferentów:

Dot. parametrów technicznych materiałów

Dot. cen jednostkowych

Dot. kurtki nowego typu

26. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 (z późn. zm.).

Ogłoszenie o zawarciu umowy

27. Ogłoszenie o przetargu na dostawę 12 samochodów oznakowanych do celów specjalnych, 1 samochodu nieoznakowanego do celów specjalnych i 1 samochodu osobowego.
ROZSTRZYGNIĘTE -> WYNIK

otwórz

28. Ogłoszenie o przetargu na dostawę 12 samochodów oznakowanych do celów specjalnych, 1 samochodu nieoznakowanego do celów specjalnych i 1 samochodu osobowego.
UNIEWAŻNIONE

otwórz

29. W dniu 20.02.2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowanie ogłoszenie pod nr 57371-2008 dotyczące zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia WITD w Warszawie o treści.
ZAKOŃCZONE

otwórz

30. Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (nr sprawy: GITD-BNI-23-1-7/08)
ZAKOŃCZONE

otwórzWITD Radom 2014.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki, Łukasz Woźniak.  Ostatnia aktualizacja: