Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Zamówienia Publiczne -> Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

W związku z oceną ofert przeprowadzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o ocenę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (nr sprawy: GITD-BNI-23-1-7/08), Zamawiający - Główny Inspektorat Transportu Drogowego, działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie informuje, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), że najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Arcus S.A. ul. Miła 2, 00-180 Warszawa z ceną oferowaną 152 786,70 zł brutto.
  Ponadto w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

2

Lumena S.A., ul. Reja 6, 02-053 Warszawa

164 985,48 zł

3

Copi S.A., Al. Jerozolimskie 152A, 04-682 Warszawa

170 299,80 zł

4

Soft-Tel, ul. Ułanów Krechowieckich 1, 04-682 Warszawa

156 168,54 złWITD Radom 2011.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki.  Ostatnia aktualizacja: