Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Skargi i wnioski

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu, w poniedziałki, w godzinach od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel.

(48) 363 51 87

W pozostałe dni skargi i wnioski należy składać w sekretariacie.

 

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy kierować na adres:

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu

ul. Bolesława Limanowskiego 29 A

26 – 610 Radom

 WITD Radom 2014.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki, Łukasz Woźniak.  Ostatnia aktualizacja: