Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Instrukcja obsługi


Menu przedmiotowe ( lewa strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Pole publikacji treści - Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - zawiera adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.Wygląd oraz zawartość menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści.


WITD Radom 2014.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki, Łukasz Woźniak.  Ostatnia aktualizacja: